Προνόμια για εταιρίες

Αν είσαι νόμιμος εκπρόσωπος τουριστικής επιχείρησης ή επιχείρησης εστίασης, με την υπογραφή σου μπορείς να δεσμεύσεις τον οργανισμό που εκπροσωπείς ώστε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των εναρμονισμένων με την πρωτοβουλία επιχειρήσεων. Στέλνοντας τα στοιχεία της επιχείρησης και το λογότυπο, μπορείς να λάβεις το υδατογράφημα και τη σφραγίδα για το site και τις αγγελίες της επιχείρησής σου, καθώς και αυτοκόλλητα με το λογότυπο και τη σφραγίδα της διακήρυξης για τη φυσική επισήμανση των καταλυμάτων ή καταστημάτων σου.

Η ένταξη στην πρωτοβουλία μπορεί μεταξύ άλλων να βελτιώσει την εταιρική φήμη του οργανισμού και να επιτρέψει την προσέλκυση περισσότερων υποψηφίων για εργασία. Έτσι, ίσως και οι πελάτες σου να αισθάνονται καλύτερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.