Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Έλλειψη προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις: Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων έρευνας» θα διοργανωθεί  την  Τετάρτη 15 Μαρτίου, ώρα: 13:00 έως 15:00, από το skywalker.gr.

Σκοπός της είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη από το skywalker.gr σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με στόχο την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στον ελληνικό τουρισμό και τη διερεύνηση των αιτιών της έλλειψης προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Η κατάσταση στον ελληνικό τουρισμό είναι λίγο πολύ γνωστή. Η ραγδαία αύξηση νέων ξενοδοχειακών μονάδων στη χώρα συνοδεύτηκε από μείωση της ζήτησης από τη μεριά των υπαλλήλων. Γι’ αυτό τον λόγο κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη αφενός της πρωτοβουλίας «Greek TourismHeaven for All», της διακήρυξης για τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού με έμφαση στην εργασία, αλλά και της διεξαγωγής έρευνας με σκοπό τον προσδιορισμό των αιτιών της έλλειψης προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και την εκτίμηση των κινήτρων που θα ήταν εφικτό να οδηγήσουν ικανούς υποψηφίους να εργαστούν στον κλάδο.

Στη διαδικτυακή ημερίδα θα γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.),  ενώ στο πάνελ της συζήτησης θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων στον τουριστικό κλάδο, οι οποίοι θα σχολιάσουν τα αποτελέσματά της, ενώ θα υπάρξει δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης όλων των απόψεων. Δείτε τους ομιλητές εδώ.

Οραματιζόμαστε τη συγκεκριμένη ημερίδα ως μια ευκαιρία για εξομάλυνση των συνθηκών του ελληνικού τουρισμού, δρώντας ως μεσολαβητές ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στους υποψηφίους. Προσπαθούμε με επίσημα στοιχεία να αντιληφθούμε τα προβλήματα που υποβόσκουν, επισημαίνοντας τα αναγκαία επόμενα βήματα για τη βελτίωση της κατάστασης.

Το ενδιαφερόμενο κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη συζήτηση και να συμμετάσχει με ερωτήσεις στο πάνελ των σχολιαστών μέσω σύνδεσής του στο  Facebook, στη σελίδα Skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα

Η ημερίδα θα προβληθεί ζωντανά μέσα από το διαδικτυακό κανάλι  stent.net.gr.


Εκτύπωση